Finansiell rapportering

Finansiell rapportering

Advise kan stötta dig med skräddarsydda och kvalitetssäkrade rapporter och analyser. Det hjälper dig att lättare styra verksamheten mot era mål. Vi tar fram pålitliga beslutsunderlag som du och övriga intressenter kan nyttja. 

Jag vill bli kontaktad om Finansiell rapportering

Vi har tillgång till moderna och digitala plattformar för rapportering som du kan använda vid analys och uppföljning. Våra erfarna rådgivare hjälper dig även att analysera bolagets resultat, identifiera relevanta nyckeltal för uppföljning, målsättningsarbete och affärsplanering i framåtriktade möten. 

Redovisningar och stöttning

Advise kan hjälpa er att upprätta finansiell rapportering i form av års- och koncernredovisningar, delårsrapporter och kassaflödesanalyser inom K2 och K3. Vi kan även stötta dig som är redovisningschef, CFO/ekonomichef med finansiell rapportering. Vi ger professionellt stöd när det gäller den legala rapporteringen enligt uppställda lagar och krav. 

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.