1 min | Skatt

Hur ska du som arbetsgivare tänka kring julfest?

Hur ska du som arbetsgivare tänka kring julfest?

Nu i jultider är det många arbetsgivare som vill visa sin uppskattning för sina anställda i form av julbord eller julfest. Vi har nedan sammanfattat vad som är bra att tänka på när det gäller hur detta ska hanteras skattemässigt.

Fri kost är normalt en skattepliktig förmån och förmånsvärdet beräknas då utifrån en schablon. Som arbetsgivare ska du betala arbetsgivaravgifter och i regel göra skatteavdrag på förmånen. Det finns dock undantag då fri kost kan vara en förmån som inte behöver beskattas, till exempel vid intern representation som konferenser, julbord eller personalfester.

När det gäller kringkostnader i samband med julbord eller julfest gäller samma regler som vid andra personalfester.

För kostnader såsom lokalhyra eller utgifter för underhållning medges avdrag med 180 kr + moms per person. Det gäller dock endast för två tillfällen per inkomstår.

Om företaget väljer att bjuda på jullunch istället för julfest så gäller samma regler som vid julfest enligt ovan. Det gäller dock inte om företaget bjuder på en jullunch och en julfest vid ett annat tillfälle, i detta fall ska jullunchen förmånsbeskattas för de anställda.

Vid julbord med kunder uppfylls normalt inte villkoren för representation. Det betyder att ingen moms får dras av på kostnaden för julbordet och att kostnaden inte är avdragsgill.

Om ni har ytterligare funderingar är det bara att höra av er så hjälper vi er!

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.