1 min | Skatt

Just nu: Skattefritt att ladda ditt fordon på arbetsplatsen

Just nu: Skattefritt att ladda ditt fordon på arbetsplatsen

Förmån av fritt drivmedel är normalt sett en skattepliktig förmån. Under perioden 1 juli 2023 – 30 juni 2026 gäller en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen. Fordonen som omfattas är personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped, cykel och elsparkcykel.

Förutsättningen för att laddningen ska vara skattefri är att laddningen sker vid en laddningspunkt eller eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Det betyder att det är arbetsgivaren som står för de direkta kostnaderna för laddningen. Förmånen för skattefri laddel gäller dock inte om arbetsplatsen är den anställdes bostad.

Laddning som sker på andra platser än i anslutning till arbetsplatsen omfattas inte av skattefriheten, även om arbetsgivaren skulle tillhandahålla laddningspunkten. Skattefriheten omfattar inte heller om den anställda betalar för laddning vid en publik laddstation och därefter begär ersättning från arbetsgivaren för laddningskostnaderna.

Anledningen till den tillfälliga lagändringen är att regeringen vill underlätta omställningen till fossilfria fordon, samt gynna arbetsresor med laddbara fordon.

Ovanstående information avser endast skattefri förmån för laddel. Fri parkering och garageplats i samband med laddning kan under vissa förutsättningar vara en skattepliktig förmån.

Kontakta oss för vidare förklaring av detta eller läs mer på Skatteverkets hemsida.

Tommy Enstedt
Tommy Enstedt Delägare, Affärsrådgivare & Auktoriserad revisor

tommy.enstedt@advisenorth.se

070-630 68 88

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.