1 min | Rådgivning

Nordisk Bergteknik förvärvar TSB Borrentreprenad 

Advise har agerat exklusiv finansiell rådgivare till säljarna av TSB Borrentreprenad AB vid försäljningen till Nordisk Bergteknik AB (publ). 

TSB grundades 1992 och omsatte under 2021 närmare 50 MSEK. Bolaget har drygt 25 medarbetare och tillhandahåller tjänster såsom styrd borrning, hammarborrning och kärnborrning. TSB’s kunder finns inom infrastrukturområdet, gruv- och vindkraftsindustrin, samt bland energi- och fastighetsbolag. Verksamheten har sin bas i Sollefteå och verkar främst i Norrland men åtar sig uppdrag i hela Sverige.

Nordisk Bergteknik (noterat på Mid-cap), verkar på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur och gruvindustri. Koncernen har 21 operationella bolag med starka positioner och varumärken på den regionala marknaden i Sverige och Norge. Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 1 917 MSEK, med en justerad EBIT-marginal om 7,0%.

Delar av köpeskillingen kommer återinvesteras genom köp av aktier i Nordisk Bergteknik, varvid dagens ägare blir långsiktiga ägare i Nordisk Bergteknik. 

Advokatbyrån Adekvat har bistått säljarna med legal rådgivning i samband med transaktionen. 

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.