2 min | Nyhet

Nya krav på årsredovisningen för bostadsrättsföreningar

Nya krav på årsredovisningen för bostadsrättsföreningar

Nu närmar vi oss bokslutstider och vi vill därför upplysa om den nya lagändringen som ställer högre krav på vad som redovisas i årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för bostadsrättsföreningar. Från och med det räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 eller senare måste bostadsrättsföreningar bl.a. upprätta en kassaflödesanalys, redovisa vissa nyckeltal och lämna en upplysning vid negativt resultat i förvaltningsberättelsen.

I och med denna lagändring ska nu bostadsrättsföreningar upprätta en kassaflödesanalys som ska finnas med i föreningens årsredovisning (2 kap. 1§ ÅRL). Tidigare omfattades enbart större företag av kravet på att upprätta en kassaflödesanalys, men i och med denna lagändring så inkluderas även bostadsrättsföreningar av detta krav. I kassaflödesanalysen redovisar bostadsrättsföreningen de in- och utbetalningar som har skett under räkenskapsåret.

Om bostadsrättsföreningen redovisar ett negativt resultat för räkenskapsåret innebär denna lagändring att de måste lämna en upplysning om denna förlust i förvaltningsberättelsen (6 kap. 3 a§ ÅRL). Denna upplysning ska beröra vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.

Lagändringen medför även krav på att vissa nyckeltal ska finnas med i årsredovisningen för bostadsrättsföreningar (6 kap. 3 a§ ÅRL). Lagändringens syfte avseende nyckeltalen är att underlätta för externa intressenter att göra en bedömning av föreningens verksamhet, ställning och resultat. De nyckeltal som måste redovisas i bostadsrättsföreningars årsredovisning är:

  • Årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
  • Skuldsättning per kvadratmeter
  • Sparande per kvadratmeter
  • Räntekänslighet
  • Energikostnad per kvadratmeter

Ovan listade nyckeltal är krav enligt lagen, dock kan bostadsrättsföreningar även behöva lämna andra upplysningar som är relevanta för föreningens intressenter.

Tommy Enstedt
Tommy Enstedt Delägare, Affärsrådgivare & Auktoriserad revisor

tommy.enstedt@advisenorth.se

070-630 68 88

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.