Due Diligence

Due Diligence

Due Diligence (DD) är den process som granskar ett företags ekonomi och verksamhet inför en aktieöverlåtelse. Det görs för att få en rättvis värdering och för att lyfta fram eventuella risker, vilket kan påverka förhandlingen och avtalets villkor, garantier och pris. 

Jag vill bli kontaktad om Due Diligence

Det är vanligt att erfarna rådgivare anlitas för att genomföra företagsbesiktningen. De har ofta den spetskompetens som behövs för att riskminimera köpet och spara tid. Advise utomstående rådgivare kan granska utan att vara påverkad av köparens egna intressen. Risken när en köpare själv granskar företag är att man ser vad man vill se. Den bästa lösningen är ofta att den externa rådgivaren agerar projektledare och att köpare och säljares nyckelpersoner involveras i den grad det är lämpligt.

Due Diligence vid förvärv och försäljning

Hos Advise kan du få hjälp med Due Diligence i samband med förvärv- eller försäljning av företag. Vi tillhandahåller granskningar och genomlysningar med erfaren kompetens och bistår med system och genomförande av en sammanhållen process från start till mål.

Buy Side Due Diligence

Målet med vår finansiella granskning vid förvärv (Buy Side Due Diligence) är att du skall kunna fatta de bästa investeringsbesluten genom att få rätt information under förhandlingsprocessen. Där tar vi en proaktiv roll och identifierar de viktigaste frågeställningarna. 

Vendor Due Diligence

Advise har god erfarenhet från finansiell rådgivning vid försäljning (Vendor Due Diligence) där granskningen ska identifiera, analysera och presentera nyckelfrågor som kan uppkomma från köparen. Vi hjälper dig även med att ta fram material när du står inför en avyttring och säkerställer att den finansiella informationen är strukturerad så att en köpare förstår hur bolaget utvecklats.

Due Diligence juridik och skatter

Inom juridikområdet granskas bland annat avtal, rättigheter, åtaganden och tvister inom företaget. Inom skatteområdet sker en granskning av hur företaget har skött sina skatteåtaganden och om det finns risk för obetalda skatter och avgifter. Beroende på köpobjektet kan bli aktuellt att specialgranska områden som teknik, marknad och immaterialrätt.

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.