Investeringar

Investeringar

Advise kan ta fram det underlag som behövs för att en styrelse, bank, finansiär eller investerare ska ha nödvändig information inför ett investeringsbeslut. Vi kan även räkna på affären och agera rådgivande i huruvida investeringen är lönsam.

Jag vill bli kontaktad om Investeringar

Vi biträder även kunder med att ta fram internt/externt beslutsunderlag och investeringskalkyler vid investeringsbedömningar. Till exempel vid förvärv av företag, inkråm eller materiella tillgångar såsom maskiner, fordon, fastigheter etc. 

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.