Köprådgivning

Köprådgivning

Advise är din strategiska partner genom hela eller delar av förvärvsprocessen. Med kvalificerad rådgivning och rätt stöd ökar möjligheterna att genomföra ett lyckat förvärv av ett företag eller fastighet samt minimera riskerna. Vi hjälper dig genom hela eller delar av processen, t ex vid upprättande av indikativt bud, Due Diligence samt förhandling av avtalsvillkor och köpeskillingsmekanismer. Vi har gedigen erfarenhet av förvärv inom flertalet branscher. 

Jag vill bli kontaktad om Köprådgivning

Köpprocessen kan vara både tids- och energikrävande och det behövs oftast även specialistkompetens inom olika områden för att göra ett lyckat förvärv.


Vi kan bland annat bistå med: 

 • Analys av det företag, den fastighet eller verksamhet som ska köpas
 • Värdering av förvärvsobjektet, företaget, fastigheten eller verksamheten för att du ska betala ”rätt pris”
 • Upprättande av ett ”indikativt bud” till säljaren som beskriver vad man kan tänka sig att betala givet vissa angivna förutsättningar i budet
 • Biträde med att besvara eventuella frågor samt kommunicera med säljaren under förvärvsprocessen
 • Biträde med att upprätta avsiktsförklaring (Letter Of Intent)
 • Förhandlings- och avtalsstöd för att säkerställa bästa möjliga förvärvsvillkor
 • Genomförande av Due Diligence (besiktning av det som är tänkt att förvärvas)
 • Biträde med upprättande av beslutsunderlag inför finansieringsbeslut till styrelse, bank eller annan finansiär
 • Biträde med framtagande av finansieringsupplägg
 • Biträde med rådgivning i samband med upprättande av avtal avseende köpet
 • Biträde vid överlämning/tillträde i samband med köparens tillträde efter köpet
 • Biträde med rådgivning vid integrering av köpt företag/-verksamhet i köparens organisation
 • Förutom ovanstående behövs det även gedigen erfarenhet avseende redovisningsregler, skattelagstiftning och finansiering för att optimera utfallet av ett köp.
 • Vi kan göra delar av ovanstående men helst agera som projektledare för alla ingående delmoment i köpprocessen och företräda dig/er som köpare exklusivt.

  Vi stöttar dig från start till mål för att garantera ett bra utfall.

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.