Lednings- och ägarstöd

Lednings- och ägarstöd

På Advise arbetar vi ofta med ägarledda företag och för oss är det en självklarhet att se till helheten och arbeta med skräddarsydda lösningar för både företaget och ägare med familj. För dig som äger och driver ett fåmansföretag utgår vi från din och företagets skattesituation i vår rådgivning. Vi arbetar nära dig som bolagsägare, ger praktiska råd och är behjälpliga med att genomföra de åtgärder som vi föreslår. 

Jag vill bli kontaktad om Lednings- och ägarstöd

Beskattning och ägarstruktur

Utifrån dina specifika behov arbetar vi med att hitta skräddarsydda helhetslösningar som är viktiga på både på kort och lång sikt. Reglerna kring utdelning och kapitalvinster för fåmansföretag kan vara krångliga. Vi hjälper dig att hantera dem för en korrekt beskattning. Vi ser också till att du har rätt ägarstruktur. Vi är inriktade på 3:12-frågor och kan hjälpa dig som är delägare i fåmansföretag med vilka beskattningsregler som är aktuella.

Strategisk rådgivning

Vi kan vara rådgivare till ägare eller styrelser i strategiska frågeställningar. Vi kan vara ett erfaret bollplank som även bidrar med nya tankesätt och perspektiv för att utveckla bolaget. Vi är oberoende och vi ger alltid raka svar och rekommendationer. Kort sagt, ett kunnigt och erfaret alternativ till andra styrelseledamöter. Det kan till exempel vara under en period när en större förändring behöver genomföras i verksamheten. Vid omstrukturering, nya satsningar, ekonomisk kris, tillväxtrelaterade frågor, ägarförändringar och generationsskiften mm. 

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.