Omstruktureringar

Omstruktureringar

När företag växer eller möts av större förändringar, såsom nya delägare, utlösen av befintliga ägare och försäljningar, ställs man ofta inför nya och komplexa frågeställningar. Dessa måste hanteras, även om det inte finns rätt resurser internt. Många gånger handlar det även om problem som bristande likviditet, effektivitet och lönsamhet. 

Jag vill bli kontaktad om Omstruktureringar

Möt förändringarna med Advise

Advise har en god erfarenhet och kunskap av företag i olika faser. Vi kan bidra med analyser, insikter, projektledning och med att ta fram konkreta planer/förslag till handlingsplan. 

Hos oss kan du få hjälp med rådgivning vid samgående av flera bolag i samma bransch för att skapa mervärde och synergier. Detta är ett område där en erfarenhetsbaserad, tydlig och oberoende rådgivning är extra viktig. Som en oberoende part kan vi erbjuda en objektiv analys och ta fram alternativ till genomförande, samt identifiera konsekvenser av olika alternativ.

Independent business reviews

Vi gör en oberoende bedömning av den löpande verksamheten och bolagets framtida förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden. Vi kan också göra en analys av likviditetsbehov på kort och lång sikt. Om du som företagare har likviditetsproblem hjälper vi dig med översynen av hur kapital kan frigöras genom att minska kostnader och rörelsekapital.

Öka likviditeten 

I det längre perspektivet kan vi vara rådgivande kring hur ni kan skapa likviditet och införliva en hållbar likviditetsförvaltning. Vi kan även identifiera mindre lönsamma delar av verksamheten och ge råd om olika sätt att hantera dem.

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.