Säljrådgivning

Säljrådgivning

Advise är din strategiska samarbetspartner genom hela eller delar av försäljningsprocessen. Med kvalificerad rådgivning och rätt stöd ökar möjligheterna att höja bolagets värde, hitta rätt köpare och få rätt betalt samt minimera riskerna i samband med en försäljning. 

Jag vill bli kontaktad om Säljrådgivning

På Advise arbetar vi målinriktat och med högt engagemang för att kunna uppfylla dina mål med en genomförd transaktion. Vårt nätverk gör att du kan få bästa möjliga stöd, hjälp och förutsättningar för din transaktion både lokalt och nationellt. Vi är din partner för hela processen, från förberedelse till genomförd affär. Vi har stor erfarenhet av att identifiera och utvärdera potentiella köpare, både industriella och finansiella aktörer. Vi leder förhandlingar med köparna från första kontakt till dess att affären är i mål för att på så sätt säkerställa bästa möjliga försäljningsvillkor. 

Vi arbetar alltid utifrån dina målsättningar med affären och de utmaningar som du står inför. Vår gedigna erfarenhet av transaktioner för ägarledda och medelstora bolag ger oss en god förståelse för utmaningarna med försäljningsprocessen. 

 • Vi stöttar dig från start till mål för att garantera ett bra utfall.

Vi kan bland annat bistå med: 

 • Biträde med förberedande analys och identifiering av nödvändiga förberedelser för att höja värdet på företaget, attrahera fler potentiella köpare och göra företaget lättare att ta över.
 • Analys och värdering av det företag, inkråm eller den fastighet som ska säljas för att indikera vad som kan utgöra rätt pris vid en försäljning
 • Bedömning och rådgivning för optimering av skatteeffekter som aktualiseras vid försäljning
 • Identifiering av och kontakter med potentiella köparkandidater 
 • Biträde med upprättande av presentationsunderlag (information memorandum) till potentiella köpare av det företag och den verksamhet som är till salu
 • Biträde med att besvara eventuella frågor samt kommunicera med potentiella köpare under försäljningsprocessen
 • Biträde med analys av indikativa bud från potentiella köpare
 • Upprättande av datarum (sammanställning av all den information som potentiella köpare kan tänkas behöva för sin Due Diligence)
 • Rådgivning/biträde i samband med förhandlingar med köparen 
 • Biträde med rådgivning i samband med avtalsupprättande avseende försäljningen
 • Biträde vid överlämning/tillträdet i samband med köparens tillträde efter köpet
 • Förutom ovanstående behövs det även gedigen erfarenhet avseende redovisningsregler, skattelagstiftning och finansiering för att optimera utfallet av en försäljning.
 • Vid ett helhetsåtagande så agerar vi projektledare för alla ingående delmoment i säljprocessen och företräder dig/er som säljare exklusivt.

  Vi stöttar dig från start till mål för att garantera ett bra utfall.

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.