Fördjupad granskning

Fördjupad granskning

För vissa företag krävs det en fördjupad granskning för att få svar på vad företaget gör rätt och vad som kan utvecklas. Men för att effektivisera verksamheten måste man först veta vad som händer inom företaget. 

Jag vill bli kontaktad om Fördjupad granskning

Advise kan göra en fördjupad granskning av interna kontroller och rutiner. Vi går igenom hela eller delar av företagets processer med tillhörande rutiner inom aktuella områden. 

Granskningen ska utvärdera nuläget och ge förslag på åtgärder för att öka effektiviteten inom exempelvis ledningsprocesser, förbättra företagets riskhantering och styrning och stärka den interna kontrollen. Ledning och styrelse får bättre kontroll över verksamheten och det bidrar till att organisationen når sina mål på ett mer säkert och effektivt sätt. 

En fördjupad granskning kan även göras med syftet att granska huruvida personalen verkligen följer de regler och rutiner som har bestämts på företaget.

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.