Hur vi arbetar med revision

Hur vi arbetar med revision

Företagande är ett krävande arbete. Du ska inte bara driva en affärsverksamhet här och nu, utan även kunna se nya möjligheter och hantera risker. På Advise har vi lång erfarenhet av företagande inom olika branscher. Vi är själva företagare och entreprenörer, därför förstår vi din vardag. Med Advise som revisorer får du ett bra stöd och bollplank för att ta smarta affärsbeslut och att kunna fokusera på kärnverksamheten. Vi börjar med att sätta oss in i din verksamhet för att hitta utmaningar och utvecklingspotential. 

Jag vill bli kontaktad om Hur vi arbetar med revision

Våra revisorer gör en oberoende analys av ditt företag, de ekonomiska resultaten och ställningen. Det skapar trygghet inom företaget och trovärdighet gentemot alla företagets intressenter såsom, kunder, leverantörer, myndigheter, kreditgivare och investerare mm. 

Men revision handlar inte bara om ett ökat förtroende för era ekonomiska rapporter och att få själva revisionsberättelsen. Revisionen är även en grund för att vi på Advise ska kunna hjälpa er i vardagen och med företagets utveckling. Med revisionen kan vi bland annat hjälpa er minimera risker och att hitta nya vägar framåt för dig och din verksamhet. 

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.