Kvalificerade utredningar

Kvalificerade utredningar

Advise kan hjälpa er göra kvalificerade utredningar och analyser med syftet att få ”bättre koll” på läget, belysa möjliga handlingsalternativ, belysa risker och konsekvenser med olika val samt ta fram förslag till beslut. 

Jag vill bli kontaktad om Kvalificerade utredningar

Kvalificerade analyser kan också innehålla jämförelser / benchmarking med vad andra gör och förmår i olika avseenden som måttstock och inspiration för det egna utvecklingsarbetet. 

Våra uppdrag handlar om att tillsammans med företagsledningen genomföra kvalificerade analyser och utredningar och/eller vara med och driva processer för att forma mål och strategier, handlings- och aktivitetsplaner som syftar till att utveckla verksamheten i olika avseenden. 

Det kan handla om att öka lönsamheten, förbättra den interna kontrollen och rutiner, effektiviseringsarbete, optimering av skattesituationen, förbättra ekonomistyrning och uppföljning mm.

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.