Ägarbeskattning

Ägarbeskattning

Som företagare möts du ofta av frågor som indirekt även handlar om din skattesituation. Det kan vara framtida skattefrågor som kommer aktualiseras inom en överskådlig tid. Oavsett i vilken fas ditt företag befinner sig i så kommer skatt utgöra en central fråga. Det kan i många fall vara direkt avgörande för vilket beslut som tas. 

Jag vill bli kontaktad om Ägarbeskattning

Med Advise får ni den kunskap och erfarenhet som ni behöver i varje skede av företagandet. Våra experter sätter sig in i din verksamhet och er verklighet för ni ska kunna optimera skattesituationen. 

Hos Advise kan du exempelvis få hjälp med följande skattefrågor:

 • Rätt löneuttag
 • Vinstberäkning
 • Upprättande av deklarationer
 • Rätt pensionsavsättning
 • Skatteoptimera utdelning/Strategier för ägaruttag
 • Rådgivning om ägarstrukturer och ägarförändringar
 • Intern aktieöverlåtelse
 • Omstruktureringar
 • Köp och försäljning av företag
 • Generationsskiften
 • Skatterevisioner och processer

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.