6 min | Nyhet

Tre viktiga saker att tänka på när du ska sälja ditt företag

Som företagare är den sista affären den allra viktigaste. Det vill säga när det blivit dags att sälja sitt företag. Bara att komma fram till det beslutet är ett stort steg då man som ägare har en särskild relation och affektion till det företag man varit med och byggt upp. Den första tiden kommer kantas av många frågor och funderingar. Vilka potentiella köpare finns det? Vad är företagets värde? När i tiden bör en företagsförsäljning genomföras?

I denna artikel går vi igenom tre konkreta tips på vad du kan göra för att lyckas med försäljningen av ditt företag från start och in över målgången!

1. Stressa inte fram en företagsförsäljning – våga ta den tid som behövs

Vi vill vara så tydliga det bara går; en företagsförsäljning tar tid. Men att du redan nu har den insikten ger dig möjlighet att göra ett noggrant arbete från början, vilket kommer löna sig längre fram i försäljningsprocessen. Förberedelserna inför en försäljning kan med fördel starta några år innan överlåtelsen faktiskt ska äga rum. I de allra vanligaste fallen tar genomförandet för en företagsförsäljning mellan sex till tolv månader.

Det är klokt att redan under den allra tidigaste perioden ta kontakt med en utomstående rådgivare som antingen kan leda förarbetet eller finnas nära till hands som lednings- och ägarstöd. Det kommer att dyka upp frågetecken längs vägen, men genom att från början ha med någon som arbetar med säljrådgivning och som kan se både detaljer och helhetsbilden, minskar risken för potentiella brister och tvister i försäljningens slutskede.

Att stressa fram en försäljning genom att till exempel anta en potentiell köpares standardiserade modell för förvärv är inte att rekommendera. Även om det kan låta smidigt så är alla bolag unika och varje överlåtelse har sina egna specifika förutsättningar. Vilka villkor som lämpar sig i er potentiella uppgörelse kan vara vitt skilda från ett tidigare genomfört uppköp.

Att våga ta sin tid innebär även att ha is i magen, följa omvärlden och tajma in konjunkturens svängningar på bästa sätt.

2. Skapa ekonomisk långsiktighet och transparens 

Ett viktigt steg för att göra en potentiell köpare trygg är att visa på företagets långsiktiga planer och affärer. För dig som säljare innebär det att du kan behöva göra omstruktureringar i bolaget och se över avtalen med både nuvarande kunder och leverantörer. Finns det till exempel inskriva klausuler som kan påverkas vid en försäljning? Eller behöver du uppdatera och förlänga vissa avtal som är på väg att löpa ut? Hur personalen kommer påverkas är också en viktig fråga att reda ut. Att mininera riskerna för köparen kommer göra att bolagets värde ökar!

Utöver kunder, leverantörer och personal behöver du tänka igenom din egen fortsättning i bolaget. Det hör inte till ovanligheterna att en tidigare ägare finns kvar en viss tid i en slags övergångsperiod för att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Över tid kommer ditt inflytande att minska och tillslut är du helt frånkopplad verksamheten. Fundera över hur du själv vill göra, kanske är det möjligt att redan nu knyta till sig nya nyckelpersoner till företaget?

Även om du i framtiden inte längre ska vara en del av bolaget är viktigt att du under hela processen fortsätter bygga värde för den slutgiltiga köparen, likt de exempel vi tidigare berättat om. Den ekonomiska långsiktigheten och transparensen kommer bara skapa ett ännu starkare beslutsunderlag för köparen.

3. Jobba med en strukturerad process för bästa utfall

För att lyckas med din företagsförsäljning behöver du jobba med en strukturerad process som guidar er genom förberedelse-, presentations- och avtalsfasen. Sätt dig tidigt ner med de som kommer vara med i arbetet kring försäljningen, till exempel din rådgivare, diskutera era förväntningar och fördela ansvar beroende på roll, erfarenhet och förkunskaper. När ni har enats om grunderna för samarbetet kommer det fortsatta arbetet flyta på mycket lättare, så länge ni håller er till den struktur som bestämts. Detta innebär till exempel att ni behöver ha samsyn på bolagets styrkor och potential och ha en tydlig bild över vem köparen är. Men kom ihåg, bara för att ni har en köpare ska ni fortfarande vara öppna för flera intressenter då det ökar chanserna till att få bättre villkor i försäljningen.

En viktig del i processen är köparens företagsbesiktning, en så kallad due diligence. Genom att som säljare via en extern rådgivare göra en värdering samt besiktning av sitt eget företag inför försäljningen ökar sannolikheten till en bra affär. Samtidigt minskar risken för långdragna förhandlingar på grund av potentiella risker som kan dyka upp längre fram i försäljningsprocessen.

Vill du veta mer om hur en företagsförsäljning genomförs på bästa sätt? Då är du välkommen att kontakta vår M&A-rådgivare Mikael Backgård, han berättar gärna mer!

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.