2 min | Revision

Vad gör en revisionskonsult?

Läser du ekonomiprogrammet på gymnasiet och funderar på att söka in till högskola, pluggar till civilekonom eller ekonomikandidat, börjar det vara dags för ett karriärbyte eller är du bara nyfiken på hur arbetet som Revisonskonsult kan se ut?

Vår medarbetare Michaela Sundström har arbetat som Revisionskonsult på Advise i snart 2 år och hon beskriver sin yrkesroll:

En Revisionskonsults arbete påbörjas när bokslut och årsredovisning är upprättade. I min roll som Revisionskonsult är det min uppgift att kontrollera att bokföringen och siffrorna i bokslutet är korrekt och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska situation. Utöver det så kontrollerar vi styrelsens och eventuell VD:s skötsel av bolaget. Arbetsuppgifterna kan vara allt ifrån att kolla att skatter och avgifter har redovisats korrekt och betalts i rätt tid till att bedöma lämpligheten i företagets rutiner och intern kontroll. Arbetet är mycket varierande då jag jobbar med allt från små till stora företag i olika branscher och utvecklingsfaser.

Min roll består av så mycket mer än revision, jag vill vara kundens bollplank och ge goda råd i smått som stort. En stor del av mitt arbete innefattar rådgivning, att vägleda kunden till att ta bättre beslut och få ut mer av sitt företagande. Vi vill arbeta nära kunden och deras företag för att kunna hjälpa dem på bästa sätt.

Michaela om processen efter hennes arbete:

Efter att jag har gjort min del i revisionen tar den huvudansvarige auktoriserade revisorn över och kvalitetssäkrar arbetet och sammanfattar revisionsarbetet i en revisionsberättelse som skrivs under samtidigt som revisorn skriver på årsredovisningen. 

Vill du se vår intervju tillsammans med Michaela så hittar du den på Instagram, Facebook, LinkedIn och TikTok!

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.