4 min | Om oss

Vi avslutar ännu ett fantastiskt år!

Vi har precis avslutat vårt tredje verksamhetsår och vi är nu totalt 24 medarbetare på Advise och vår tillväxtresa fortsätter. Vi vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, kunder och samarbetspartners för att ni gett oss förtroendet att få jobba tillsammans med er – utan er hade detta inte varit möjligt. Vi känner vind i seglen och vi får allt fler intresseförfrågningar från nya potentiella kunder och medarbetare.

Förutom våra bastjänster inom ekonomi, redovisning, digitalisering av ekonomin, revision och skatterådgivning har vi under året haft ökat fokus på rådgivning vid ägarförändringar, omstruktureringar, generationsskiften, värderingar samt köp och försäljning av företag. Vi är otroligt glada och stolta att så många känner till Advise och allt vi kan bidra med. Det ser vi inte minst i och med att vi får så många intresseförfrågningar om att hjälpa våra nuvarande och nya kunder med alla dessa tjänster. Under senhösten har vi på grund av ökad efterfrågan även ökat vår kapacitet när det gäller att hjälpa till med löne- och pensionsrelaterade tjänster.

Under våren startade vi även en helt ny verksamhet, NORD Bolagstjänst AB, som tillhandahåller lagerbolag, expressbolag och allehanda bolagsjuridiska tjänster som ändringsanmälningar och registrering av huvudmän hos Bolagsverket, rådgivning och handläggning i samband med nyemissioner, fusioner, likvidationer mm.

Det gångna året har vi också haft extra stort fokus på att ta hand om våra kunder och fortsatt tillväxt genom rekrytering av nya kunder och nya medarbetare. Vi har även prioriterat utveckling, effektivisering och kvalitetssäkring av alla interna rutiner och processer. Det har också handlat om konsolidering av verksamheten, att bygga en ökad leveransförmåga och kompetensbas för att säkerställa vår fortsatta tillväxt. Under hösten har vi även fått kvitto på vårt kvalitetsarbete inom redovisning och revision. Vid de i branschen regelbundet återkommande kvalitetskontrollerna av redovisnings- och revisionsverksamhet som utförs av kvalitetskontrollanter från vår branschorganisation FAR fick vi med beröm godkänt, vilket vi är mycket stolta över.

I slutet av året genomförde vi även en kundundersökning för att få veta hur vi uppfattas av våra kunder och vad vi har för förbättringsområden. Till vår stora glädje var svarsfrekvensen hög och gällande kundnöjdhet fick vi snittbetyget 4,73 av maxbetyget 5. Vi fick även en Net Promoter Score (NPS) på 9,2 av maxbetyget 10. NPS visar huruvida våra kunder kan tänka sig att rekommendera oss som leverantör till någon de känner och det är ett otroligt bra betyg i vår bransch. Det känns oerhört roligt att få den feedbacken av våra kunder och vi lovar att vi kommer att fortsätta göra allt för att ni ska vara nöjda med oss på Advise!

För er som inte hälsat på oss än finns vi på Varvsgatan 39, gamla Folkets Hus Ripan, ni är varmt välkomna att besöka oss. Vi finns som ni kanske noterat även på Advisenorth.se, Facebook, LinkedIn, Instagram och Tiktok där ni löpande kan följa oss för att få tips och se vad som händer under året. 

Avslutningsvis önskar vi er alla ett fortsatt fantastiskt 2024 där vi arbetar för att stärka och utveckla varandra!

Tommy Enstedt
Tommy Enstedt Delägare, Affärsrådgivare & Auktoriserad revisor

tommy.enstedt@advisenorth.se

070-630 68 88

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.